Po lewej stronie Flaga Unii Europejskiej - żółte gwiazdy w tworzą kształt okręgu na niebieskim tle po lewej stronie napis - Unia europejska. Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne. W prawym dolnym rogu logo Funduszy Europejskich - Program regionalny - trzy gwiazdy na niebieskim tle - gwiazda biała, żółta i czerwona.

Zadanie to jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – mazurskiego na lata 2014-2020

Opis projektu: Przedmiotem projektu pt. „Modernizacja Kina „Pokój” w Lubawie” jest przebudowa oraz remont Kina „Pokój” mieszczącego się przy ulicy Kupnera 27 w Lubawie. Dodatkowo zaplanowano zagospodarowanie terenu oraz wykonanie przyłącza kanalizacyjnego deszczowego wraz z zewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej. 

W ramach realizacji zostaną wykonane prace, w tym prace budowlane w zakresie:

– zagospodarowania terenu,

– instalacje zewnętrzne,

– roboty budowlane i wykończeniowe w budynku,

– instalacje wewnętrzne sanitarne i grzewcze,

– instalacje wewnętrzne elektryczne,

– przygotowanie aplikacji mobilnej na smartfony. 

Celem projektu jest wzrost liczby ludności korzystającej z oferty instytucji kultury budujących tożsamość regionalną w województwie.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

7 + seven =

Znajdź nas na:     
Skip to content