Serdecznie zapraszamy!

ย 

Regulamin uczestnictwa w Warsztatach letnich dla dzieci w wieku 6-12 lat

Organizowanych przez MOK Lubawa w LCAS

ย 

  1. Postanowienia Ogรณlne

1.1. Niniejszy regulamin okreล›la zasady uczestnictwa w letnich warsztatach dla dzieci w wieku 6-12 lat.

1.2. Organizatorem Warsztatรณw jest Miejski Oล›rodek Kultury w Lubawie, zwany dalej โ€žOrganizatoremโ€.

1.3. Warsztaty odbywajฤ… siฤ™ w terminach i miejscach okreล›lonych przez Organizatora.

  1. Zasady Uczestnictwa

2.1. Uczestnikiem Warsztatรณw moลผe byฤ‡ kaลผde dziecko w wieku od 6 do 12 lat, ktรณre zostaล‚o zgล‚oszone przez rodzica lub opiekuna prawnego.

2.2. Zgล‚oszenie dziecka do udziaล‚u w Warsztatach nastฤ™puje poprzez telefoniczne lub osobiste zgล‚oszenie

2.3. Warunkiem uczestnictwa jest podpisanie zgody na udziaล‚ w Warsztatach, akceptacja niniejszego regulaminu przez rodzica lub opiekuna prawnego oraz uiszczenie opล‚aty za udziaล‚ w Warsztatach.

  1. Prawa i Obowiฤ…zki Uczestnikรณw

3.1. Uczestnicy majฤ… prawo do korzystania z wszelkich atrakcji i materiaล‚รณw zapewnionych przez Organizatora w ramach Warsztatรณw.

3.2. Uczestnicy sฤ… zobowiฤ…zani do przestrzegania zasad bezpieczeล„stwa oraz poleceล„ prowadzฤ…cych Warsztaty.

3.3. Uczestnicy powinni dbaฤ‡ o powierzony sprzฤ™t i materiaล‚y. W przypadku celowego zniszczenia, rodzice lub opiekunowie prawni ponoszฤ… odpowiedzialnoล›ฤ‡ materialnฤ….

  1. Prawa i Obowiฤ…zki Organizatora

4.1. Organizator zapewnia wykwalifikowanฤ… kadrฤ™ prowadzฤ…cฤ… Warsztaty oraz odpowiednie warunki do ich realizacji.

4.2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie Warsztatรณw z przyczyn niezaleลผnych od Organizatora, np. pogoda.

4.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialnoล›ci za rzeczy wartoล›ciowe przyniesione przez uczestnikรณw na Warsztaty.

  1. Zasady Bezpieczeล„stwa

5.1. Organizator zapewnia odpowiedniฤ… opiekฤ™ i nadzรณr nad uczestnikami w czasie trwania Warsztatรณw.

5.2. Rodzice lub opiekunowie prawni sฤ… zobowiฤ…zani do poinformowania Organizatora o wszelkich problemach zdrowotnych uczestnika, ktรณre mogฤ… mieฤ‡ wpล‚yw na jego uczestnictwo w Warsztatach.

5.3. W przypadku wystฤ…pienia sytuacji wymagajฤ…cej natychmiastowej interwencji medycznej, Organizator zastrzega sobie prawo do wezwania odpowiednich sล‚uลผb medycznych oraz poinformowania rodzicรณw lub opiekunรณw prawnych.

  1. Rezygnacja i Zwroty

6.1. Rezygnacja z udziaล‚u w Warsztatach moลผe nastฤ…piฤ‡ na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego.

6.2. W przypadku rezygnacji w terminie krรณtszym niลผ 5 dni przed rozpoczฤ™ciem warsztatรณw, Organizator nie zwraca opล‚aty.

  1. Ochrona Danych Osobowych

7.1. Organizator przetwarza dane osobowe uczestnikรณw oraz ich rodzicรณw/opiekunรณw prawnych zgodnie z obowiฤ…zujฤ…cymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

7.2. Dane osobowe sฤ… przetwarzane wyล‚ฤ…cznie w celu organizacji i realizacji Warsztatรณw.

  1. Postanowienia Koล„cowe

8.1. Regulamin wchodzi w ลผycie z dniem jego publikacji na stronie internetowej Organizatora.

8.2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. O wszelkich zmianach Organizator zobowiฤ…zuje siฤ™ poinformowaฤ‡ rodzicรณw lub opiekunรณw prawnych uczestnikรณw.

8.3. Wszelkie spory wynikล‚e z tytuล‚u uczestnictwa w Warsztatach bฤ™dฤ… rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia โ€“ przez Sฤ…d wล‚aล›ciwy dla siedziby Organizatora.

Kontakt

W razie pytaล„ lub wฤ…tpliwoล›ci prosimy o kontakt:

Miejski Oล›rodek Kultury w Lubawie

  1. Rzepnikowskiego 44

Tel. 573ย 003 719

mok@lubawa.pl

www.mok.lubawa.pl

Regulamin zostaล‚ zaakceptowany przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika w dniu podpisania zgody uczestnictwa w warsztatach.

 

Znajdลบ nas na:ย  ย  ย 
Skip to content