Miejski Ośrodek Kultury w Lubawie
ul. Rzepnikowskiego 44
14-260 Lubawa
tel. 89 645 26 68
e-mail: mok@lubawa.pl

Dyrektor Zenon Paprocki
e-mail: dyrektormok@o2.pl