Miejski Ośrodek Kultury w Lubawie
ul. Rzepnikowskiego 44
14-260 Lubawa
tel. 89 645 26 68
e-mail: mok@lubawa.pl

p.o. Dyrektor Kamila Kowalczyk
e-mail: kamila.kowalczyk@lcas.lubawa.pl