Gmina Miejska Lubawa informuje o zakończeniu realizacji projektu pn. „Z kulturą w plener”

Celem projektu jest wzrost liczby ludności korzystającej z oferty instytucji kultury budujących tożsamość regionalną w województwie

Dofinansowanie projektu z UE: 135.091,32 zł

Przedmiotem projektu był zakup środków trwałych i wyposażenia dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubawie na potrzeby prowadzenia nowoczesnej działalności kulturalnej. W ramach projektu zakupione zostało zadaszenie sceniczne z konstrukcją aluminiową, aluminiowe podesty sceniczne, schody i barierki, aktywne nagłośnienie sceniczne i cyfrowy mikser wielokanałowy, zestaw oświetlenia scenicznego i konsola sterownicza oraz składane krzesła dla publiczności.

projekt Z kulturą w plener - tablica informacyjna - zdjęcie do tekstu.

Tytuł projektu: Modernizacja kina „Pokój” w Lubawie.
Cel projektu: Wzrost liczby ludności korzystającej z oferty instytucji kultury budujących tożsamość  regionalną w województwie.

Beneficjen: Miejski Ośrodek Kultury

Modernizacja Kina

Gmina Miejska Lubawa informuje o realizacji projektu
pn. „Z kulturą w plener”

Celem projektu jest wzrost liczby ludności korzystającej z oferty instytucji kultury budujących tożsamość regionalną w województwie
Dofinansowanie projektu z UE: 135.091,32 zł

Przedmiotem projektu jest zakup środków trwałych i wyposażenia dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubawie na potrzeby prowadzenia nowoczesnej działalności kulturalnej. W ramach projektu planuje się zakup zadaszenia scenicznego z konstrukcją aluminiową, aluminiowe podesty sceniczne schody i barierki, aktywne nagłośnienie sceniczne i cyfrowy mikser wielokanałowy, zestaw oświetlenia scenicznego i konsolę sterowniczą oraz składane krzesła dla publiczności.